Тема курсу: Веб-технології


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Практично у всіх сферах людського життя сталися інноваційні зрушення, під дією інтернет-технологій. Більшість документів із різноманітною інформацією з різних галузей знань мають гіпертекстовий формат. Найбільш поширеними і популярними технологіями в усіх галузях промисловості, сфері послуг, управлінні, освіті являються технології розмітки і програмування web-сторінок, інструменти розробки і управління веб-контенту і додатків для веб. Майбутнім фахівцям фінансової системи необхідні знання з теорії і практики застосування сучасних методів обробки інформації, зокрема Web-технологій, для подальшого застосування у своїй професійній діяльності. Вивчення даної теми надає теоретичні та практичні навички зі створення власного контенту.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (2)Состав курса

Часть 1. Тест: Теги мови HTML


Веб-технології дозволяють створити власний контент

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (2)