Блок по темі " Речення" в 2 класі


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Розглянуті загальні питання про речення та класифікація речень за метою висловлювання і інтонацією.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (2)