Алгоритми та програми


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Знайомство із поняттям алгоритму та можливістю його представлення у вигляді програми. Набуття навиків побудови лінійних та інших алгоритмів.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)