Прислівник


Только пользователи организации имеют доступ к курсу.

Курс складено за програмою "Українська мова 5-12 класи".-Київ: "Шкільний світ"-2005.Курс розраховано на учнів 7-го класу.

Лекция Лекций (1)