9 Класс Алгебра


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу....

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Теорія множин Основні поняття теорії множин. Числові множини


...

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 2. Числові послідовності Послідовності та їх загальні властивості


...

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 3. Розвиток поняття корінь Корені вищих ступенів


...

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 4. Ширше поняття степеню Степінь з цілим показником


...

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 5. Рішення рівнянь та нерівностей вищого ступеню Рішення рівнянь вищого ступеню


....

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 6. Системи нелінійних рівнянь Рішення систем способом підстановки та додавання


...

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 7. Тригонометричні функції Вимірювання кутів та дуг в радіанах


...

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)