IKT модуль Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів математики


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Розвиток ІК-компетенцій вчителів математики. Надання теоретичних та практичних відомостей про сучасні можливості використання програмного забезпечення на уроках математикиі.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (1)