Професійний модуль. Старший викладач Лєскова А.А. Тема "Психологічні аспекти ефективного педагогічного спілкування та взаємодії з учнями молодшого шкільного віку"


Классы: 
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями молодшого шкільного віку.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (1)