Курс підвищення кваліфікації для директорів закладів дошкільної освіти за індивідуальною формою навчання


Классы: 
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Курс підвищення кваліфікації для директорів закладів дошкільної освіти ( індивідуальна форма навчання) за дистанційною формою навчання: вдосконалення освітнього рівня та професійної компетентності керівника ЗДО шляхом поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових й спеціальних знань і вмінь.

Лекция Лекций (11)
Задание Заданий (3)Состав курса

Часть 1. Професійний модуль. Психолого-педагогічні основи навчально-виховного процесу, сучасні педагогічні практики, інновації (Стукас Е.А., канд.пед.наук, кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти)


Формування професійних компетенцій сучасного вихователя дошкільного навчального закладу для здійснення ефективного виховання та розвитку дошкільників на основі компетентнісно-орієнтованого підходу.

Лекция Лекций (6)
Задание Заданий (1)Часть 2. Модуль «Методичні та дидактичні аспекти формування ключових компетенцій засобами фахової діяльності» (ст.викладачі: Стукас Е.А., Левчишена О.М., Скрипник В.В. Топор І.М.)


Навчальний модуль передбачає розгляд, розвиток і удосконалення предметних та міжпредметних компетентностей. Даний модуль має навчальні міні-модулі, зміст яких спрямований на підвищення рівня професійної компетентності вчителя, а саме: Спілкування рідною / державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя. Соціальна та громадянська компетентності. (А). Соціальна компетентність для здоров’я і добробуту. (Б). Компетентності для демократичного громадянства. Базовий компонент дошкільної освіти: реалізація компетентнісного підходу щодо розвиненості, навченості та вихованості дітей дошкільного віку.

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (1)Часть 3. Нормативно-правовий модуль.(Ст.викладач Фурсенко Л.І.) "Правове забезпечення освіти в Україні і технологія атестації педагогічних працівників".


Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (1)