!!КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Курс розрахований допомогти підвищувати кваліфікацію вихователів відповідно за індивідуальним планом.

Лекция Лекций (16)
Задание Заданий (5)Состав курса

Часть 1. Професійний модуль. Психолого-педагогічні основи навчально-виховного процесу, сучасні педагогічні практики, інновації (Стукас Е.А., канд.пед.наук, кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти)


Формування професійних компетенцій сучасного вихователя дошкільного навчального закладу для здійснення ефективного виховання та розвитку дошкільників на основі компетентнісно-орієнтованого підходу.

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (1)Часть 2. Фаховий модуль. Тем.бл.Організація життєдіяльності дітей у розвивально-виховному просторі дошкільного навчального закладу (Скрипник В.В, ст.викл. кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти)


Пріоритетні напрями діяльності дошкільних навчальних закладів - переосмислення розвивальних, виховних і навчальних завдань, використання особистісно-орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій виховання та навчання тощо.

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (1)Часть 3. Фаховий модуль. Тематичний блок. Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку (Скрипник В.В, старший викладач кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти)


- забезпечення логіко-математичного розвитку дітей в освітньому середовищі ДНЗ;- зміна позиції педагога та дитини в освітньому процесі з суб’єкт-об’єктних на суб’єкт-суб’єктні;- надання пріоритету заняттям інтегрованого типу.

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (1)Часть 4. Фаховий модуль. Тематичний блок. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дитини дошкільного віку(Килівник О.В., ст.викл. кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти)


Формування у вихованців комунікативної компетентності, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Адже мовне збагачення відіграє першочергову роль у засвоєнні дитиною культури, отже, і в її пізнавальному й особистому розвитку.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (1)Часть 5. Модуль «Методичні та дидактичні аспекти формування ключових компетенцій засобами фахової діяльності» (ст.викладачі: Стукас Е.А., Левчишена О.М., Скрипник В.В. Топор І.М.)


Навчальний модуль передбачає розгляд, розвиток і удосконалення предметних та міжпредметних компетентностей. Даний модуль має навчальні міні-модулі, зміст яких спрямований на підвищення рівня професійної компетентності вчителя, а саме: Спілкування рідною / державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя. Соціальна та громадянська компетентності. (А). Соціальна компетентність для здоров’я і добробуту. (Б). Компетентності для демократичного громадянства. Базовий компонент дошкільної освіти: реалізація компетентнісного підходу щодо розвиненості, навченості та вихованості дітей дошкільного віку.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (1)