2018 Модуль «Особливості організації навчально-виховного процесу в початковій школі відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти» 2018


Классы: 
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Мета.Формування психолого-педагогічних і методичних компетенцій слухачів для здійснення ефективної організації освітнього процесу відповідно до оновленого змісту початкової освіти

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (1)