Професійний модуль. "Психологічні аспекти ефективного педагогічного спілкування та взаємодії з учнями молодшого шкільного віку". Старший викладач Лєскова А.А.


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями молодшого шкільного віку.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (1)