Створення комп'ютерних презентацій


Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс без поддержки учителя
Зарегистрировано учеников: 0

Курс складається з 5 лекцій з інтерактивними завданнями та практичними роботами. До курсу додано підсумковий тест

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (2)