Застосування похідної


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.При вивченні теми розглядається застосування похідної до дослідження функції на зростання, спадання, знаходження найбільших і найменших значень функції на відрізку, застосування похідної в геометрії, фізиці. Учні повинні знати: достатню умову зростання і спадання функції, екстремумів функції. Учні повинні уміти:-розв’язувати задачі на знаходження проміжків зростання і спадання функції;-знаходити екстремуми функцій за допомогою похідних, їх найбільше і найменше значення на заданому відрізку;-досліджувати функції за допомогою похідної та будувати графіки функцій. Засвоєння даної теми дає змогу досліджувати елементарні функції, розв’язувати геометричні, фізичні та інші задачі прикладного змісту.

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (1)