Функції. Числові функції.


Классы: 
10, 7
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Курс включає лекції про числові функції, їх властивості, графіки. Завдання, тренувальні вправи, тести для закрілення, перевірки вивченого матеріалу, контрольні роботи.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (3)