5 клас. Англійська мова. Тема 3. Їжа.


Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс без поддержки учителя
Зарегистрировано учеников: 5

Вивчення нових слів з теми, уточнення відомостей про іменники, які рахуються та не рахуються, вивчення правил вживання much / many / a lot of.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)