2 клас Основи здоров'я


Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс без поддержки учителя
Зарегистрировано учеников: 17

Предмет «Основи здоров’я» відіграє найважливішу роль у системі навчання і виховання учнів, його мета – формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, виховання ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння всебічному розвитку дітей.

Лекция Лекций (29)
Задание Заданий (62)Состав курса

Часть 1. 2 клас Основи здоров'я Тема 1 Ріст і розвиток людини

Стоимость (грн.):  Бесплатный

формувати уявлення учнів про особливості росту й розвитку людей; про значення здоров'я для навчання, спілкування, праці та шляхи його збереження;дати уявлення про те, що таке інфекційні хвороби, що таке бактерії".

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (4)Часть 2. 2 клас. Основи здоров'я. Тема 2 Здорове тіло

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Ознайомити з режимом дня; навчати учнів самостійно визначати в себе ознаки втоми, організовувати свою працю і відпочинок; знайомити із засобами гігієни; повторити правила чищення зубів;пояснити, як харчування впливає на здоров’я людини; розказати, як фізична активність впливає на здоров’я; поглибити знання учнів про вплив загартовування на здоров'я, процедури загартовування.

Лекция Лекций (8)
Задание Заданий (18)Часть 3. 2 клас. Основи здоров'я. Тема 3 Серед людей

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Систематизувати знання учнів про права та обов’язки дитини; формувати життєві навички, пов’язані з умінням жити в колективі; вчити розуміти родинні зв’язки, виконувати свої обов’язки в сім’ї, виховувати шанобливе ставлення до членів родини; поглибити знання учнів про правила спілкування з рідними, товаришами, друзями, знайомими; показати дітям важливість ставлення до інших із повагою; спонукати до виконання вивчених правил культурної поведінки.

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (7)Часть 4. 2 клас Основи здоров'я Тема 4 Безпечне довкілля

Стоимость (грн.):  Бесплатный

формувати навички орієнтування в небезпечних ситуаціях і ухвалення раціональних рішень; вивчити правила безпечного поводження з небезпечними речовинами; закріпити знання з правил поводження з газом; поглибити знання учнів про правила пішохідного руху; формувати в учнів поняття про першу медичну допомогу при незначних травмах;

Лекция Лекций (9)
Задание Заданий (20)Часть 5. 2 клас Основи здоров'я Тема 5 Здоровий дух

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Показати, що кожна людина унікальна, має свої смаки та захоплення; дати зрозуміти, що відмінність смаків – не причина для суперечок; вчити розрізняти корисні та шкідливі захоплення; формувати корисні звички; розширити уявлення учнів про дружні взаємини; розвивати вміння обирати друзів; ознайомити учнів із різними варіантами розв'язання проблемних ситуацій і їх наслідками із впливом реклами на здоров'я.

Лекция Лекций (6)
Задание Заданий (13)