6 клас. Математика НАВЧАЛЬНИЙ КУРС.


Классы: 
6 екстернат, 6а ( дист), 6а (очні), 6б ( очні), 6б (дист), 6в (дист), 11ю
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Учитель: Береда Т.М.

Лекция Лекций (58)
Задание Заданий (106)Состав курса

Часть 1. 6 клас. Тема 1. Подільність натуральних чисел


Мета курсу: Ознайомитися з простими та складеними числами, ознаками подільності натуральних чисел. Навчитись розкладати числа на прості множники. Знаходити НСД та НСК чисел, застосовувати набуті знання при розв'язуванні задач

Лекция Лекций (9)
Задание Заданий (10)Часть 2. 6 клас. Тема 2. Дії першого ступеня зі звичайними дробами


Під час вивчення курсу ви дізнаєтесь: про основну властивість дробу; як скорочувати дроби; як зводити дроби до спільного знаменника; як порівнювати дроби з різними знаменниками; як виконувати арифметичні дії з дробами; що таке десяткові наближення звичайного дробу; як застосувати вивчений матеріал на практиці

Лекция Лекций (10)
Задание Заданий (8)Часть 3. 6 клас. Математика. Тема 3. Множення і ділення звичайних дробів


Під час вивчення цього курсу ви навчитеся множити, ділити звичайні дроби та перетворювати звичайний дріб у десятковий

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (6)Часть 4. 6 клас Тема 4.Відношення та пропорції


У цьому розділі ви:- згадаєте про коло, круг та відсотки; j ознайомитеся з поняттями відношення та пропорції, масштабу, випадкової події; - дізнаєтеся про стовпчасті та кругові діаграми, циліндр, конус, кулю;- навчитеся розв'язувати рівняння на основі властивості пропорції, знаходити ймовірність випадкової події, здійснювати відсоткові розрахунки, розв'язувати задачі на пряму та обернену пропорційні залежності величин та на поділ числа у заданому відношенні.

Лекция Лекций (12)
Задание Заданий (24)Часть 5. 6 клас Тема 5. Раціональні числа


Даний курс рекомендований для реалізації наступних знань: Модуль даного числа. Число, протилежне даному. Порівняння раціональних чисел. Правило розкриття дужок.Курс спрямований на розв'язування вправ, що передбачають: Знаходження модуля числа. Порівняння чисел. Знаходження координат точок на координатній прямій. Побудову точок на координатній прямій із заданими координатами. Розкриття дужок.

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (16)Часть 6. 6 клас. Тема 6. Додавання і віднімання раціональних чисел


формувати уявлення про зміст дії додавання та віднімання раціональних чисел; вивести правила додавання, віднімання раціональних чисел і виробити вміння застосовувати ці правила для розв'язування задач, що передбачають додавання та віднімання раціональних чисел.

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (7)Часть 7. 6 клас. Математика. Тема 7. Множення і ділення раціональних чисел


Ознайомлення з правилами множення та ділення раціональних чисел

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (3)Часть 8. 6 клас. Математика. Тема 8. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач за допомогою рівнянь


Основні властивості рівнянь. Застосування рівнянь до розв'язування задач

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (12)Часть 9. 6 клас. Математика. Тема 9. Перпендикулярні прямі. Паралельні прямі. Координатна площина


Знайомство з координатною площиною

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (16)Часть 10. Тема 10. Повторення


.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (4)