ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДИНИ


Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс без поддержки учителя
Зарегистрировано учеников: 0

Джеймс Олдрідж (нар. 1918). «Останній дюйм». Проблема взаємин між батьками й дітьми. Символічність назви оповідання. Образи Бена і Деві, художні засоби їхнього створення. Віра у внутрішні можливості людини, подолання нею життєвих випробувань, здатність до порозуміння. Утвердження сімейних цінностей. Редьярд Кіплінг (1865-1936). «Балада про Схід і Захід». «Якщо…». Протистояння і примирення Сходу й Заходу в «Баладі про Схід і Захід» Р. Кіплінга. Антитези у творі. Ідеї миру і дружби. Динаміка образів головних героїв (Камаль, Полковничий син). Проблема духовного випробування людини та її моральної стійкості у вірші Р. Кіплінга «Якщо». Сюжет і композиція вірша. Художні особливості твору, його провідна ідея (людина повинна залишатися собою у різних життєвих випробуваннях, зберігати вірність моральним принципам). (ТЛ) Поглиблення понять про баладу (літературну), оповідання, вірш. (ЛК) Втілення творів Дж. Олдріджа, Р. Кіплінга в мистецтві (кіно, ілюстрації тощо). (УС) Дж. Олдрідж і Україна. Українські переклади творів митців. (ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів (фрагментів) творів митців.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)