Урок розвиткузв’язногомовлення. Тема: Написаннятвору на нижчеподану тему за виборомучнів.


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Урок розвиткузв’язногомовлення.Тема: Написаннятвору на нижчеподану тему за виборомучнів.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Урок розвиткузв’язногомовлення. Тема: Написаннятвору на нижчеподану тему за виборомучнів.


Урок розвиткузв’язногомовлення.Тема: Написаннятвору на нижчеподану тему за виборомучнів.Мета: Перевірити, як учнізасвоїлиідейно – художнійзміст роману. Як сприйняли образ головного героя. Онєгіна, образ Ленського і Тетяни. Виховна мета: Навчитиучніввдосконалюватинавикирозвиткузв’язногомовленняучнів.Хід уроку.Учнямпропонуєтьсявибрати одну ізнаступних тем: “ЄвгенійОнєгін” – енциклопедіяросійськогожиття.”“Проблемиособистогощастя в романіО.С.Пушкіна “ЄвгенійОнєгін”.“Кого я вважаюгероємнашого часу?”.“Роздуми над сторінками роману”.“Моїулюбленістрофиіз роману О.С. Пушкіна “ЄвгенійОнєгін”.“Ставлення О.С. Пушкіна до свого героя”.Домашнєзавдання:Завершитивдомаписьмову роботу докінця.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)