Тема. Персонажі, якіоточуютьгероїню


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Тема. Персонажі, якіоточуютьгероїню

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Тема. Персонажі, якіоточуютьгероїню


Урок № 49Тема. Персонажі, якіоточуютьгероїнюМета: працювати над характеристикою образівтвору «Аліса в Країні Див»; розвиватинавичкивпізнавання героя за цитатою про нього, навичкироботи з текстом і таблицею, вміннямислити і висловлювативласну думку; виховуватиуважнихчитачів.Обладнання: текст творуЛ.Керролла «Аліса в Країні Див», ілюстраціїіззображеннямперсонажів.Тип уроку: комбінований урок.Хід уроку І. Перевіркаранішеопанованихзнань. 1. Вікторина «Впізнай героя». 1) «… діставізжилетноїкишенігодинник, поглянув на нього і стрімголовпобігдалі». (Білий Кролик) 2) «В нашійродинізавждиненавиділикішок: цегидкі, підлі, нестерпністворіння! Не нагадуймені про них більше!» (Миша) 3) «…найкраще ми обсушимося, коли влаштуємоКрос по Інстанціях.» (Дронт Додо) 4) «За хвилинучидві та вийняла чубук з рота і поклала на шапку гриба. Потімпозіхнуларазівзо два і потяглася. А тодізлізла з гриба і поповзла в траву…» (Гусениця) 5) «Можештрошкипобавитийого, якщохочеш. Мені треба перевдягтися до вечірнього крокету в Королеви.» (Герцогиня) 6) «Ну, куди-небудь, тинеодміннопотрапиш…якщо не лишишся там, де стоїш.» (ЧеширськийКіт) 7) «Ми з часом посварилися! Цебуло в березні, якразтоді, коли цей (він показав своєю ложкою на Зайця) збожеволів. Розумієш, в ЧирвовоїКоролевибувприйом, і на концерті я мавспіватипісню…» (Капелюшник) 8) «Та щови, товариство, я і не думавспати, – заговорив вінохриплимспросоння голосом. – Я все чув, щови тут говорили.» (Вовчок) 9) «… побуряковілавідлюті; хвильку вона їлаАлісупоглядомхижогозвіра, а тодізарепетувала: – Відтятиїй голову! Відтятиїй!» (Королева) 10) «Сумна й самітнасиділа вона на уламкуприбережноїскелі і голоснозітхала, начесерцевнеїрозривалосявідпекучого болю.» (Потелячена Черепаха) 11) «Ти, старенька, розкажиїй, як ми розважалися в нашічаси.» (Грифон) 12) «Давай своїсвідчення … і не хвилюйся, а то я звелюстратити тебе на місці.» (Король) ІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. ІІІ. Мотиваціянавчальноїдіяльності. 1. Слово вчителя. В книзіЛ.Керролла «Аліса в Країні Див» один головний персонаж – Аліса. Всіінші є другоряднимиабо ж виконуютьепізодичну роль. СамезавдякиїмКраїна Див набуває особливого шарму, чарівності та неповторності. IV. Сприймання та усвідомленняучнями нового матеріалу. 1.Розповідь учителя, поєднанаізелементамибесіди та роботою з текстом.Білий Кролик – вигаданийкерролловський герой, щоз’являється на початку книги одягненим у жилетку. Вінмає у кишенігодинник. Вдруге ми зустрічаємось з ним у четвертому розділі, коли вінприймаєАлісу за покоївку. Присутнійцей персонаж і в останніхчастинахтвору, де за ним закріплена роль оповісника Короля і Королеви.Цікаво, що на честь цьоголітературного образу названо одну ізмалих планет. ЧеширськийКіт – це один ізнезвичайнихперсонажів книги «Аліса в Країні Див». Вінпостійнопосміхається та може за власнимбажаннямтелепортуватися – швидкозникатиабо, навпаки, поступоворозчинятися в повітрі,залишаючилишепосмішку. Робота з текстом.Завдання. Знайдіть і зачитайте цитату ізповісті-казки «Аліса в Країні Див», де говориться про наявність у даного персонажа таких властивостей. В першомуваріантітвору образу Чеширського Кота не буловзагалі. З’явивсявінтільки в 1865 році у рукописі, щоопублікувався. Стосовнойогопоявиіснуєдекількаверсій. У графствіЧешир, де народивсяКерролл, невідомий художник, за бажаннямвласниківтаверн, малював над їхнімидверимаусміхненихтварин. Їхназивали котами, хочанасправдіцебулилевичилеопарди. Але місцевімешканціподібнихживихзвірівніколи не бачили. Виглядкотячихголів, щопосміхаються надавали відомимчеширським твердим сирам, історіяякихналічуєбільшедев’ятистоліть.Далі ми будемоговорити про Зайця, йменняякогоперекладачітрактують по різному. Ймовірно, щопоштовхом для вигадування такого дивного імені для літературного персонажа, як Березневийзаєць (Божевільнийберезневийзаєць) став розповсюджений в Англії в часиЛ.Керроллавислів «Божевільний, як березневийзаєць».Цікаво, що Джон Тенніел, перший ілюстратортвору «Аліса в Країні Див», намалювавзайця з сіном у голові (в «вікторіанську» добуцебувдоситьрозповсюдженийспосібзображеннябожевілля). Робота з текстом.Завдання. Знайдітьутекстітворудоказибожевільностіцього героя. (Відчуває себе зобов’язанимпостійнопити чай; димарі на йогобудинкунагадуютьзаячівуха, а дахвкритийзаячимхутром.)Капелюшник – сусідЗайця. Одним ізйогопрототипіввважаютьТеофіла Картера – чоловіка, котрийвинайшовліжко з будильником (воноскидало з себе сплячого, коли приходила пора вставати). Незабаромвін став власникоммеблевого магазину. Через свою звичкустояти в високомукапелюсібіляйого дверей і отримавпрізвиськоБожевільнийКапелюшник.Бесіда. В якомурозділівпершез’являєтьсяКапелюшник? Що ми дізнаємося про нього з його ж розповіді? Як він себе поводить за столом? Коли ми вдругезустрічаємоцей образ у творі? КапелюшникзагадуєАлісі загадку: «Чим ворон схожий на письмовийстіл?» Та врешті-рештпризнається, що сам не знаєвідгадки на неї. Про якіриси характеру персонажа цесвідчить?ПраобразомГерцогині є герцогиня Маульташ – реальна історична особа. Вона мала дуженегарнузовнішність. Робота з текстом.Завдання. Зачитайте цитату, вякіййдемова про потворністьГерцогині. V. Осмислення, узагальнення і систематизаціязнань. 1.Бесіда. Чивсіхперсонажівтвору «Аліса в Країні Див» ми згадали на уроці? Спробуйтеназватиусіхгероївтвору та коротко їхохарактеризувати. Як вигадаєте, чимдругорядний персонаж відрізняєтьсявідепізодичного? 2.Робота з таблицею.Завдання. Я пропоную вам заповнититаблицю, розподілившивсіхгероїв, якіоточуютьдівчинкуна двівказані в нійкатегорії.Другорядніперсонажі Епізодичніперсонажі VI. Підсумки уроку. VII. Повідомленнядомашньогозавдання.Намалювати одного ізперсонажівтвору, котріоточуютьАлісу в Країні Див.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)