Food. Semester test on speaking


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Food. Semester test on speaking

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Food. Semester test on speaking


Food. Semester test on speakingМета: контроль навичок учнів із говоріння.Обладнання: матеріали до тесту.ХІД УРОКУІ. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯПривітання. Повідомлення теми та мети урокуT. Today’s topic is “Food”.II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУПовідомлення результатів семестрового оцінювання з аудіюванняУчитель повідомляє про результати виконання тесту з ауді-ювання й аналізує типові помилки.Контроль навичок говоріння — рольові ігри, розігрування діалогівУчитель роздає картки завдання для розігрування діалогів та пояснює зміст завдань.T. I want you to take these cards with your tasks for our role play.Card 1You are a mother. You should ask your child to go shopping and buy some milk, fruit, sugar and sausages. Write your Shopping list and explain your child what to do. 411Усі уроки англійської мови. 5 клас (за підручником О. Д. Карп’юк)Card 2 (для двох учнів)You are a child. Your mother wants you to go shopping. You want your brother or sister to help you. Ask him or her for help. Then do shopping.Card 3You are a shop assistant at the dairy.Card 4You are a shop assistant at the grocer’s.Card 5You are a shop assistant at the butcher’s.Card 6You are a shop assistant at the greengrocer’s.Діти, які отримали Card 2, самостійно складають та розігрують діалог щодо складання списку продуктів. Список можна поділити порівну та відправити дітей у різні магазини. Учні з іншими карт-ками (3–6) виходять до своїх «магазинів» (парт, що стоять окремо) та оформлюють «вітрину» — вони мають обрати ззі спільної ко-робки та розташувати макети або зображення відповідних продук-тів. Учні, що склали список продуктів, підходять до «мами», вона перевіряє, чи всі продукти записано, та видає «гроші». Учитель допомагає учням, якщо виникають труднощі. Гру можна повтори-ти двічі так, щоб усі члени групи встигли за урок попрактикува-тися в діалогах.III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУДомашнє завданняПідготуватися до семестрового оцінювання з письма. С. 259, правила с. 108–109; впр. 3, с. 112.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)