Головний мозок. Будова головного мозку, функції


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Головний мозок. Будова головного мозку, функції

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Головний мозок. Будова головного мозку, функції


УРОК 9 клас. Головний мозок. Будова головного мозку, функції Освітня мета: ознайомити учнів з будовою та виконуваними функціями відділів головного мозку.Основні поняття і терміни: головний мозок, довгастий мозок, міст, середній та проміжний відділи головного мозку, епіфіз, гіпоталамус, таламус, мозочок.Обладнання: таблиця «Головний мозок людини», розбірна модель головного мозку.Структура уроку, основний зміст і методи роботиІ. Актуалізація опорних знань учнів.«Тихе опитування»Завдання на індивідуальних картках. Дайте письмову відповідь на запитання:1. Складіть схему «Будова нервової системи».2. Опишіть функції спинного мозку.3. Яка будова спинномозкових нервів?4. Яка мікроструктура спинного мозку?5. Опишіть параметри спинного мозку.II. Вивчення нового матеріалу.1. Історія вивчення головного мозку. (Розповідь учителя).Люди з давніх-давен хотіли знати, яка будова і функції головного мозку. Батько медицини Гіппократ досліджував зв’язки між мисленням і мозком.Аристотель, великий мислитель Стародавньої Греції, вважав, що мозок є великою залозою, що необхідна для охолодження крові.У Дрездені є модель жінки, через тіло якої просвічуються внутрішні органи. З допомогою цієї моделі можна побачити діяльність майже всіх систем — травної, кровоносної, дихальної. Як ви думаєте, чи можна подивитися, як працює нервова система?З середини XIX ст. вивчення мозку відбувалося експериментальним шляхом, з використанням тварин.Значний внесок у вивчення головного і спинного мозку, функції нервової системи зробили вчені І. Павлов і І. Сєченов.«Найдосконаліше і найскладніше творіння земної природи — це мо-зок», — говорив лауреат Нобелівської премії І. Павлов.Про важливість і швидкість проходження біохімічних процесів у го-ловному мозку говорить такий факт, що кожної хвилини через мозок протікає 3/4 л крові, а загальна довжина всіх судин півкуль становить 560 км.Домашнє дослідження учнів.2. Параметри мозку у людини і тварин.Очевидно, найбільший головний мозок є у найбільшої тварини — кита. Маса його близько 7 кг. В індійського слона — 5 кг, у дельфіна афаліни — 1 кг 735 г.Мозок людини важить від 1020 г до 1970 г (в середньому). Однак у багатьох талановитих людей мозок мав масу не дуже велику. У Анатоля Франса — 1017 г, Вітмена — 1282 г; Юлія Цезаря — 1100 г. У Байрона була вага мозку 2237 г, у І.С. Тургенєва — 2012 г.Водночас маса мозку в епілептиків і дебілів більша, ніж у пересічної людини. Наприклад, в одного дебіла він мав вагу 2850 г.Результати розтинів свідчать, що з 1850 р. до 2000 р. середня маса мозку чоловіків і жінок збільшилась на 52 г.Аналізуючи сказане, можна зробити висновок: розумові здібності людини не залежать від маси мозку.Міститься головний мозок у мозковій частині черепа.3. Відділи головного мозку.Інтерактивне навчання «Ажурна пилка»Завдання для «домашніх» груп:— Прочитайте текст підручника і дайте відповіді на запитання.— Складіть схему, таблицю.Запитання для «домашніх» груп:I група (червона).Які відділи є у головному мозку? Як розміщена біла і сіра речовина головного мозку?II група (синя).Де розміщений довгастий мозок? Яка його будова і функції?III група (зелена).Розкажіть про середній мозок, його будову і функції.IV група (фіолетова).Яка будова і функції проміжного мозку і моста?V група (жовта).Яка будова і функції мозочка?Діти протягом 10 хв. знаходять відповіді на ці запитання.На наступному етапі члени «домашніх» груп утворюють п’ять «екс-пертних груп». До їхнього складу входять по одному представнику із кожної групи. Тут відбувається обмін інформацією.Далі діти знову повертаються у свої «домашні» групи, де діляться інформацією, яку одержали в «експертних» групах.Повідомлення учнів із «домашніх» груп.Група 1 (червона).Головний мозок має відділи: мозочок, стовбур, великий мозок. Стов-бур — продовження спинного мозку. Мікроструктура головного мозку: є сіра і біла речовина. Біла — утво-рює провідні шляхи для зв’язування відділів головного мозку між собою та спинним мозком, а сіра речовина у вигляді окремих ядер (скупчень) міститься всередині білої речовини. Сіра речовина також утворює кору великих півкуль.Група 2 (синя).Довгастий мозок і міст утворює задній мозок. Він найдавніший в еволюційному плані, має риси сегментації.5-12 пар черепно-мозкових нервів, що відходять від заднього мозку, виконують провідникову і рефлекторну функції.Довгастий мозок, що входить до заднього, є «великою дорогою», головним комутатором телефонних зв’язків між головним і спинним мозком. На рівні довгастого — нервові шляхи перехрещуються: ліві ідуть до правої півкулі, а праві — до лівої. Сіра речовина має вигляд ядер.В XIX ст. в довгастому мозку було відкрито так званий вузол жит¬тя. Укол в ділянку цього вузла у кролика викликав зупинку дихання і смерть.У жаби від подібного уколу припинилися рухи, але згодом вона почи-нала дихати, відповідала на подразнення лапок, а потім переверталася зі спини на живіт. Якщо у кролика після уколу в довгастий мозок зробити штучне дихання — він оживе.Було доведено, що в довгастому мозку жодного вузла життя немає. Укол викликає глибокий шок, що призводить до розладів багатьох функ¬цій організму... У тому місці, де робили укол, відсутні нервові клітини, є лише нервові волокна. Удар по них викликає сильне нервове збудження і тимчасовий параліч.У довгастому мозку є багато центрів. Вони керують кровоносними судинами, серцебиттям, диханням, ковтанням, слиновиділенням, по-товиділенням, чханням, кашлем, блюванням, гикавкою, риданням, сльозовиділенням. Тут є центри положень тіла у просторі.Функції цих центрів контролюються вищими відділами головного мозку.Група 3 (зелена).Найменший за розмірами відділ головного мозку — середній мозок. Він утворений ніжками мозку і дахом (чотиригорбиковим тілом). Ніж¬ки — де провідні шляхи, що зв’язують півкулі великого мозку з нижніми ділянками нервової системи. Чим краще розвинені півкулі, тим різно-манітніші ці зв’язки, і тому такі потужні ніжки мозку в людини.Із власних спостережень усім відомо, що, почувши сильний несподі-ваний звук, людина моментально здригається, підхоплюється. Ви раптово осліплені яскравим світлом. Ще не зрозумівши, у чому справа, міцно заплющили очі. Це приклади чотиригорбикових рефлексів насторожуван¬ня, або «старт-рефлексів». їхні центри замикаються в середньому мозку. Рефлекси насторожування дають змогу організмові реагувати миттєво. Якщо людина очікує подібних подразнень, то рефлекс на якийсь час затримується — це показник впливу на нього вищих центрів.У нижчих хребетних центри даху мають більше значення, ніж у ви-щих тварин. Порівняємо рухи двох жаб. В однієї вилучено всі відділи головного мозку вище від довгастого, а в іншої — вище від середнього. Жаба, у якої збережено середній мозок, нагадує нормальну — вона си-дить, стрибає, перевертається зі спини. Її можна легко змусити повзти в одному напрямку. Рухи такої жаби одноманітні, підпорядковані зо-внішнім впливам. Жаба без середнього мозку малоактивна.Із середнім мозком у тварин і людини пов’язані рефлекси пози, пря-молінійного руху, приземлення, підйому і спуску, рефлекси обертання тіла. Усі вони виникають за участі органів рівноваги і забезпечують складну координацію рухів у просторі.Група 4 (фіолетова). Заповнення таблиці. Проміжний мозок — кінцевий стовбур мозку Ділянка проміжного мозку Функції та регулювання процесівЗорові горби (таламус) Провідникова (виняток — імпульси від нюхо¬вих рецепторів). Центр больової чутливостіПідзоровогорбова ділянка (гіпоталамус) Регуляція діяльності гіпофіза. Підтримує гомеостаз. Контролює інстинктивні реакції організму. Сон. Бадьорість. Емоції.Шишкоподібне тіло (епіфіз) Секреторна. Регуляція утворення пігментів шкіри. Група 5 (жовта)До мозочка не підходить жоден нерв, але від нього відходить дуже багато нервів — до спинного, проміжного мозку, великих півкуль. Будова мозочка:Сіра речовина ззовні покриває мозочок, а під нею є біла речовина. Кора і біла речовина — єдині. При розрізі вони нагадають гілки дерева, за що й одержали назву «дерево життя». У людини добре розвинені півкулі мозочка, що і забезпечує виконання функцій — узгодження діяльності руху кінцівок.Мозочок розміщений на поверхні стовбура мозку.У голубів видаляли різні ділянки мозочка. Вони переверталися че¬рез голову то назад, то вперед, то поверталися вліво чи вправо. Після повного видалення мозочка тварини спотикалися, високо піднімали лапи (півнячий крок), пересувалися стрибками, не могли зупинитися, швидко стомлювалися.Людина, в якої порушено діяльність мозочка, рухи руки ніби розчле-новувалися на окремі ланки, у них порушувалась мова, дихання.Дослідження академіка Л.О. Орбелі довели вплив мозочка на судинні рефлекси, склад крові, роботу шлунка, кишечнику та інших органів.Мозочок підкоряється великим півкулям, бо у безмозочкових собак через деякий час відновлювалася ходьба.III. Закріплення знань учнів.1. Заповнення таблиці. Функції відділів головного мозку Розміщення сірої речовини ФункціїДовгастий мозокЯдра в товщі білої речовини Проводить збудження до кори. Регулює травлення, ковтання, дихання, серцеву діяльність, здій-снює захисні рефлекси (кашель, чхання, блювання)Середній мозокЯдра Проводить збудження до кори і від неї. Підтримує тонус м’язів, бере участь у збереженні рівноваги тіла та орієнтувальних рефлексівМозочокКора і підкоркові ядра Координація рухів і регуляція м’язового тонусуПроміжний мозокЯдра Проводить збудження від усіх ре¬цепторів у кору, здійснює складні рефлекторні дії. Регулює роботу внутрішніх органів та обмін ре¬човин 2. Цікаво знати.Тренуйте свій мозок, збільшуйте його.Проста пробіжка кілька разів за тиждень підвищує кількість протеїну в мозку, а це — захист нервових клітин від пошкодження, тих клітин, які пов’язані з вашими здібностями до пізнання.Тренування збільшує потік крові до мозку, і ріст нейронів відбувається не лише на тих ділянках, які несуть відповідальність за рухову функцію, а й на ділянках, які контролюють логіку, мислення, пам’ять, навчання.Що ж нам необхідно їсти, щоб оживити свій мозок?Мільйони троків тому природа розрахувала потребу нашого мозку в поживних речовинах.Так само, як електричний двигун не може працювати на бензині, так і мозок не може функціонувати на пальному, яке не узгоджене з природою.Щоб мозок працював на найвищому рівні, потрібно, аби у раціоні харчування були натуральні продукти.Упродовж трьох останніх мільйонів років людський мозок ріс і розвивався. Його клітини розросталися на жирах, біологічно суміс¬них, утворювалися системи зв’язку на ферментах з поживних речовин фруктів, горіхів, овочів та інших рослин. Таким чином, захисні системи для нейронів з поживних білків, створення генів для керування життям організму збудували ідеальний мозок — ідеальний союз генетики та раціону харчування.Наразі між харчуванням та вимогами мозку — гігантська несумісність. Гени змінилися частково, а їжа — повністю. Тому й не дивно, що мозок людини «дає збої»: депресії, стреси, психоз, високий кров’яний тиск тощо.Мозок потребує простої їжі, яка зберігається в його еволюційній пам’яті.Люди далекого минулого вживали здебільшого фрукти, ягоди, коре-неплоди, бобові, горіхи, полювали на диких птахів та ловили рибу.Якщо взяти за факт раціон харчування людини кам’яного віку, то це 65% — фрукти, овочі, горіхи, бобові, мед; 35% — м’ясо дичини, яйця, риба, ракоподібні.3. Корисна інформація.Виступ ученого-дієтологаРаціон сучасної людини:55% — «нова» їжа: крупи, молоко, молочні вироби, цукор, солодощі, жири, алкоголь;28% — жирне м’ясо, домашні птахи, яйця, риба;17% — фрукти, овочі, бобові горіхи.Просто жах! Що ж нам робити?!Учені-дієтологи розробили 10 порад, як харчуватися, щоб мозок отримував лише потрібне:1. Фрукти та овочі — основна частина раціону харчування.2. Вживайте нежирне м’ясо або м’ясо птахів без шкірки.3. Їжте квасолю, горох, боби, арахіс, тільки несолоні.4. Їжте горіхи.5. Їжте жирну рибу, ракоподібних.6. Обмежте вживання будь-яких жирів, крім риб’ячого.7. Обмежте їжу, яку кілька разів обсмажували, розігрівали, перекип’ятили тощо.8. Обмежте вживання цукру та солі.9. Вживайте вітаміни.10. Вживайте капсули з риб’ячим жиром, особливо коли риба на вашому столі — рідкість.Зараз конкретніше поведемо мову про дію на мозок речовин, які переважають на нашому столі.«Жир, який затримує розвиток мозку» — під таким гаслом опиняється більшість жирів, а отже, розділимо їх на «хороші» та «погані» жири.Жири, які зміцнюють мозок:• Жир з морських продуктів або морської добавки.• Ланолінова кислота, яку ваш організм перетворить на жир. Отри-маєте ви її із зелені, овочів, горіхової та лляної олії.• Мононасичений жир — оливкова олія — не закупорює судин, по-кращує пам’ять, має деякі антиокислювачі.Жири, які псують мозок:• Тваринні жири — м’ясо, молоко, масло, сир.• Гідрогенізовані жири — маргарин, майонез, оброблена їжа.• Перероблені жири — смажена їжа, а також кукурудзяна та соняш-никова олія.• Головний ворог — насичений жир. Він псує пам’ять та здатність до навчання.Вживання жирів спричиняє цілу низку захворювань: діабет, ожиріння, передчасна старість тощо.Отже, доцільно дати сім порад, щоб зберегти мозок:1. Не вживайте багато соняшникової та кукурудзяної олії.2. Не вживайте маргарин, виготовлений на соняшниковій олії.3. Вживайте майонез, до складу якого не входить соняшникова олія.4. Не вживайте смажену картоплю та поп-корн.5. Вживайте рапсову та оливкову олію.6. Споживайте лляну олію — вона знімає депресію.7. Їжте жирну рибу.IV. Домашнє завдання.Вивчити відповідну тему із підручника.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)