Тема №5: Українські землі у складі Великого князівства литовського та інших держав у другій половині XIV – XV століттях (8 годин)


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Тема №5: Українські землі у складі Великого князівства литовського та інших держав у другій половині XIV – XV століттях (8 годин)

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)