Економіка, 10 клас. БЕЗМЕЖНІСТЬ ПОТРЕБ ТА ОБМЕЖЕНІСТЬ РЕСУРСІВ


Только пользователи организации имеют доступ к курсу.

Як споживачі, учні зрозуміють, що їхні потреби безмежні і постійно зростають. Ці потреби задовольняються за допомогою товарів та послуг. Як майбутні виробники, учні усвідомлять, що процес створення товарів та послуг потребує виробничих ресурсів, які є обмеженими. Як майбутні працівники, учні повинні зрозуміти важливість якісної освіти для власної успішної кар’єри.

Лекция Лекций (2)Состав курса

Часть 1. Економіка, 10 клас


Неможливо мати всі товари та послуги для задоволення безмежних потреб, тому що виробничі ресурси завжди обмежені

Лекция Лекций (1)