Розвиток уявлень про Землю


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.включає відомості про географічні подорожі та дослідження Землі від стародавніх часів до сьогодення

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (0)