«Фразеологія»


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Призначення : для школярів 5 класу середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, усіх, хто бажає самостійно навчатись . Мета: дати знання учням про фразеологізми, їх значення, джерела фразеології, формувати уміння визначити лексичне значення фразеологізмів; визначати синтаксичну роль фразеологізмів, удосконалювати логічне й образне мислення, розвивати мовлення; збагачувати й уточнювати словниковий запас, удосконалювати культуру мовлення; виховувати повагу до влучного й образного слова, вироблення вміння самостійного Інтернет-навчання, отримання навичок тренінгового тематичного тестування

Лекция Лекций (6)
Задание Заданий (6)