Написання імен та по батькові


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.З´ясувати особливості творення імен по батькові, сприяти зміцненню навичок правопису імен то батькові, формувати вміння правильно відмінювати чоловічі та жіночі імена по батькові, сприяти розширенню знань вчителів з української граматики та ономастики.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)