Лекція 2 математика


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Нумерація трицифрових чисел. Множення й ділення з числами 0 і 1. Задачі на знаходження суми двох добутків.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)