Каталог курсов

Humanities
Односкладні речення
Зірка Тетяна Сергіївна
Бесплатный

Дистанційний курс складено згідно діючої програми з української мови для учнів 8-х класів. З метою самостійного вивчення теми учнями. Доцільність створення такого курсу пов’язана з можливим перебуванням учнями всього класу на карантині чи з довгою відсутністю окремих учнів на уроках. Унаслідок хвороби. Саме тому для дистанційного навчання обрана тема «Односкладне речення», яка згідно програми вивчається взимку-навесні, коли ризик захворювання досить значний.Мета: поглибити знання учнів про види речень за будовою, ознайомити їх з видами односкладених речень і формувати вміння правильно визначити ці речення, знаходити їх у тексті, виконувати тестові завдання з теми.Запропонований курс складається з основних правил, прикладів їх практичного використання.Для самоперевірки основної теми учнями запропоновані тести, які складаються із завдань різної ступені складності, а також запропоновані теми творчих робіт.Дистанційний курс складено для самостійного вивчення теми учнями і буде сприяти формування учнівських навиків самостійного оволодіння матеріала з української мови.

Lection number Лекций (6)
Tasks number Заданий (6)

 

Physics
Робота і енергія
Печерська Валентина Іванівна
Бесплатный

Дистанційний курс «Робота і енергія»Складено згідно діючої програми з фізики для учнів 8-х класів з метою самостійного вивчення теми учнями. Доцільність створення такого курсу пов’язано з можливим перебуванням учнями всього класу на карантині чи з довгою відсутністю окремих учнів на уроках внаслідок хвороби. Саме тому для дистанційного навчання вибрана тема «Робота і енергії, яка згідно програми вивчається взимку, коли ризик захворювань досить значний.Запропонований курс складається з визначення основних термінів, понять і законів теми, прикладів їх практичного використання. Також надаються приклади розв’язування типових задач. Для самоперевірки освоєння теми учнями запропоновані тести, які складаються з завдань різної ступені складності, а також запропоновані теми рефератів по вивченому матеріалу шляхом пошуку в Internet.Дистанційний курс «Робота і енергія» складено для самостійного вивчення теми учнями і буде сприяти формуванню учнівських навиків самостійного опанування матеріалу з фізики.

Lection number Лекций (7)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Имя числительное
Гончарова Ніна Львівна
Бесплатный

дать учащимся представление об имени числительном, о количественных и порядковых числительных, простых сложных и составных числительных

Lection number Лекций (4)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Система уроков по теме "Лексикология" 5 класс
Станкевич Світлана Василівна
Школьный курс

1) познавательные – знакомство с функцией слова в языке, с понятиями «словарный состав», «лексическое значение», «толковый словарь», «словарная статья»; ознакомление с основными приёмами толкования лексического значения слова;2) практические – формирование у учащихся умения пользоваться толковым словарём: находить словарные статьи, извлекать из них нужную информацию о семантике слова; формирование умения толковать лексическое значение известных слов;3) общепредметная – обучение умению самостоятельно пополнять свои знания о словах, давать определение понятия.

Lection number Лекций (7)
Tasks number Заданий (6)

 

Miscellaneous
Прості речовини. Кисень. Залізо.
Ковальова Вікторія Дмитрівна
Школьный курс

Цикл уроків за темою: «Прості речовини. Кисень. Залізо.» розроблений за новою програмою для учнів 7 класу для дистанційного вивчення хімії. Усі шість уроків містять словники термінів, відеофрагменти з дослідами, підбірку цікавих фактів і матеріалів, завдання для перевірки набутих знань і умінь. Домашній експеримент і запропоновані комп’ютерні презентації доповнять уяву учнів про властивості кисню і заліза. Контрольні тестові завдання у двох варіантах ( по 24 тестових завдання різних форматів ) допоможуть виявити прогалини у знаннях і оцінити набуті знання за дванадцятибальною шкалою. Цей дистанційний курс буде цікавий не тільки учням, що через поважні причини не можуть відвідувати навчальний заклад, але й усім зацікавленим учням для більш повного оволодіння матеріалами теми.

Lection number Лекций (6)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Вегетативні органи рослин
Одінець Тетяна Олександрівна
Школьный курс

Дано 6 лекцій до теми "Вегетативні органи рослин" та тематичне оцінювання з 2-х варіантів

Lection number Лекций (6)
Tasks number Заданий (8)