Каталог курсов

BiologicalSciences
Природознавство 5 клас (за новою програмою)
Степанова Надежда Николаевна
Бесплатный

Програма з природознавства складена на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Предмет «Природознавство» в 5 класі продовжує курс природознавства початкової школи. Передбачається, що набуття нових знань, а також узагальнення, розширення і поглиблення природничих знань, умінь і навичок, здобутих у початковій школі, забезпечить достатню основу для вивчення біології, хімії, географії, фізики та астрономії, як самостійних предметів в 6-11 класах. У 5 класі вивчення курсу розпочинається із вступу, в якому увага акцентується на взаємозв'язку людини і природи, значенні для неї знань про природу. У першому розділі "Людина і середовище її життя" вивчаються тіла і речовини. П’ятикласники одержують початкові поняття про речовини та їх склад, чисті речовини та суміші. Після цього розкриваються явища природи, які людина спостерігає та широко використовує. Тобто, знайомство учнів з середовищем життя розпочинається з вивчення найближчого оточення людини: тіл та речовин. Навчальною програмою передбачено дослідження учнями маси і розмірів тіл, розчинів. Учні мають усвідомити, що за зовнішньою цілісністю предметів навколишнього світу криється складна будова речовини: тіла складаються з атомів, молекул, інших частинок, що перебувають у безперервному русі і взаємодіють між собою. З речовин побудовані клітини, тканини, організми. Учні вчаться спостерігати та пояснювати явища природи на емпіричному рівні та переконуються в їх повторюваності.У другому розділі "Всесвіт і середовище життя людини" дається уявлення про Всесвіт, вивчаються небесні тіла, насамперед, Земля та Місяць, учні знайомляться з будовою Сонячної системи. Упродовж вивчення матеріалу двох навчальних тем знайомство учнів із середовищем життя людини стосується (без розкриття глибинних питань розвитку Всесвіту) космічних об’єктів – зорь і сузір’їв, планет, Сонця як джерела світла і тепла, що впливають на життя. Зміст програми передбачає засвоєння на репродуктивному рівні знань про форми земної поверхні, мінерали і гірські породи, корисні копалини, воду і повітря, їхні властивості та значення для живих організмів

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (0)

 

Miscellaneous
Химия 7 класс
Степанова Надежда Николаевна
Школьный курс

Курс содержит как теоретический так и практический материал. Задания: тестовые (открытого и закрытого характера); а так же материал к подготовке к олимпиадам и к контрольным работам МАН.

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (0)