Каталог курсов

Miscellaneous
Школьный курс
Частей: 1

Мета: Освітня. Ознайомити з етапами розвитку уявлень про будову атома, дослідами Резерфорда та ядерною моделлю атома.Розвиваюча. Розвивати кругозір учнів, фізичну компетентність.Виховна. Виховувати повагу до праці, наполегливість, вміння цінувати працю інших людей.

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (0)