Інформатика 9 клас / Урок 3. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки.

Урок 3. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки.

Основні етапи розвитку. Покоління.

 
1. Актуалізація опорних знань.
Усне опитування:
 1. Що таке кодування повідомлень? 
 2. Наведіть приклади.
 3. Що таке двійкове кодування повідомлень?
 4. Що таке біт? 
 5. Чому дорівнює 1 байт, 1 кілобайт, 1 мегабайт?
 6. Як кодується графічна інформація?
 7. Що таке інформаційна технологія?
 8. Назвіть етапи розвитку інформаційних технологій. 
 9. Наведіть приклади носіїв даних на кожному з етапів.
 10. Що таке інформаційна культура людини?
 11. Що передбачає інформатична компетентність?
 12. Дайте визначення інформаційної системи. 
 13. З яких складових вона складається?Що таке інформатика?
2. Етапи розвитку обчислювальної техніки.

 
3. Типові запитання до уроку.
 1. Наведіть приклади засобів опрацювання повідомлень у попередні віки.
 2. Назвіть видатних фахівців, які в різні часи працювали над створенням обчислювальних пристроїв.
 3. Скількі існує поколінь комп'ютерів?
 4. Опишіть роль українських учених у розвитку обчислювальної техніки.
4. Домашнє завдання.
п. 4.7.