Інформатика 10 клас / Урок 29. Програмні засоби навчального призначення

Урок 29. Програмні засоби навчального призначення

Класифікація ПЗНП

Тема: Програмні засоби навчального призначення.

Мета:
          Навчальна. Ознайомитись з програмними засобами навчального призначення.
          Виховна. Набути практичні навички самостійної роботи в новій програмі для підтримки навчання з математики  “FletGraf”.
          Розвиваюча. Розвивати увагу, вміння знаходити потрібну інформацію, наполегливість у досягненні поставленої мети.

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.

План:

1. Програмні засоби навчального призначення.
2. Завдання та задачі до уроку.
3. Оголошення домашнього завдання.

Хід уроку:

1. Програмні засоби навчального призначення.


2. Завдання та задачі до уроку.

Програма «FlatGraph» призначена для побудови будь-якої складності графіків, в тому числі і параметрично заданих функцій, побудови дотичної, розв’язування систем рівнянь та нерівностей графічним способом.

Практичне завдання:
1. Створіть папку до уроку “Прізвище_Клас_Урок29”  для оформлення результатів роботи.
2. Знайдіть на " D:\Insta"l архів “FletGraph”, розархівуйте його, визначте файл, що запускає програму на виконання. Відкрийте її та ознайомтеся з правилами роботи, натиснувши на піктограму “Помощь”.
3. Поверніться до головного вікна програми «FlatGraph» та звільніть його від вже намальованих графіків.
4. Побудуйте графіки функцій:
y=x+4 – зеленим кольором;
y=0,5x2-1 – червоними кольором.
5. Відредагуйте графік функції y=x+4 замінивши число 4 на 3: y=x+3.
6. Визначте з точністю до десятих точки перетину графіків, використовуючи збільшення, зменшення чи перетягування системи координат з графіками.
7. Збережіть файл з створеними графіками під ім’ям Графіки у папку вправи. Завершіть роботу з програмою «FlatGraph». Визначте розширення збереженого файлу.
8. Зайдіть ще раз у програму «FlatGraph» та за допомогою піктограми “Загрузить” відкрийте збережений вами файл Графіки.
3. Оголошення домашнього завдання.