Інформатика 9 клас / Урок 27. Поняття комп'ютерної графіки. Системи опрацювання графічних зображень.

Урок 27. Поняття комп'ютерної графіки. Системи опрацювання графічних зображень.

Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Огляд і класифікація сучасних графічних редакторів. Формати графічних файлів.

1. Організаційна частина.

Привітання, перевірка підготованості учнів до уроку, перевірка присутності. Повідомлення теми та плану роботи на уроці, мети та завдань уроку.

2. Поняття комп'ютерної графіки. Системи опрацювання графічних зображень.

 

3. Запитання до уроку. 

1. Що вивчає комп’ютерна графіка? Які види комп’ютерної графіки ви знаєте?
2.  Дайте характеристику растрової графіки. Що означає поняття «піксель»?
3. Чому растрова графіка ефективно передає зображення фотографічної якості?
4. Чому растрове зображення викривляється при масштабуванні?
5. Дайте характеристику векторної графіки. Як описуються векторні зображення?
6.  Чому векторні зображення легко масштабуються, без втрати якості зображення?
7. Чому векторна графіка не дозволяє отримувати зображення фотографічногої якості?
8. Чим відрізняється векторна графіка від растрової?
9. Чому для збереження растрових зображень потрібен більший об’єм памяті, ніж для збереження векторних зображень?
10. При розв’язуванні яких задач використовуються редактори векторної і растрової графіки?

4. Домашнє завдання.