Інформатика 9 клас / Урок 14. Стиснення та архівування даних

Урок 14. Стиснення та архівування даних

Стиснення та методи стиснення інформації. Архівування. Програми-архіватори. Програма WinRar.

1. Актуалізація опорних знань.

Тестування  “Захист ПК від вірусів “

2. Стиснення та архівування даних.

Презентація:

 

3. Практична робота №6: "Стиснення та архівування даних."

Мета: навчитися створювати архіви різних видів за допомогою програми-архіватора та видобувати файли з архівів.

Завдання:
1) Розархівуйте файли із саморозпаковуваного архіву у власну папку:
а) В папці Завдвння для практичних/9 клас/№6 знайдіть файл саморозпаковуваного архіву PR6FillesSFX (якщо даний файл викачаний з Інтернета, змініть розширення з .doc на .exe)та відкрийте його. Відкриється діалогове вікно саморозпакування.
б) Задайте папку, в яку будете розпаковувати архів. Для цього натисніть кнопку Огляд (Обзор) та у вікні Огляд папок виберіть вашу папку.
в) Натисніть кнопку ОК. - У полі Папка призначення відобразиться адреса вашої папки. 
г) Натисніть кнопку Видобути (Извлечь) – Почнеться процес розархівування файлів архіву у вашу папку. По закінченню процесу вікно закриється.
В результаті ваших дій у вашій папці з’явилася група файлів різних типів.
2) Розархівуйте файли із RAR-архіву у власну папку:
а) В папці Завдвння для практичних/9 клас/№6  знайдіть файл RAR-архіву PR6FillesRAR та відкрийте його. Відкриється вікно архіватора.
б) Виділіть усі файли.
в) Задайте папку, в яку будете розпаковувати архів. Для цього натисніть кнопку панелі інструментів Видобути в (Извлечь в) і в діалоговому вікні, яке з’явиться, задайте папку, в яку буде розпаковано архів – вашу папку.
г) Натисніть кнопку ОК. – Почнеться процес розархівування файлів архіву у вашу папку. По закінченню процесу вікно вибору папки закриється.
д) Закрийте вікно архіватора та вікно папки
В результаті ваших дій до вашої папки додалася група файлів різних типів.
3) Створіть ZIP-архів текстових документів з автоматичним вилученням файлів після запакування
а) У власній папці виділіть файли типу Текстовий документ (файли з розширенням txt). Для цього зручно увімкнути режим перегляду файлів Таблиця та впорядкувати її за полем Тип.
б) Викличте контекстне меню цієї групи файлів.
в) В ньому виберіть пункт Додати до архіву (Добавить в архив). З’явиться вікно Ім’я та параметри архіву (Имя и параметры архива).
г) У цьому вікні вам автоматично пропонується назвати створюваний архів іменем вашої папки. Зітріть символи імені “.rar” та допишіть слово Текстові.
д) У групі Формат архіву виберіть перемикач ZIP
е) У групі Параметри архівації поставте прапорець пункту Видалити файли після запакування (Удалить файлы после упаковки)
ж) Натисніть кнопку ОК.
В результаті ваших дій у вашій папці з’явився архівний файл ZIP-типу, що містить групу текстових файлів, які до цього були у вашій папці і які  після занесення до архіву були вилучені.
4) Створіть RAR-архів документів Microsoft Word із можливістю їх розпакування тільки після введення  паролю та з автоматичним вилученням файлів після запакування
а) У власній папці виділіть файли типу Документ Microsoft Word (файли з розширенням doc). Для цього зручно увімкнути режим перегляду файлів Таблиця.
б) Викличте контекстне меню цієї групи файлів.
в) В ньому виберіть пункт Додати до архіву (Добавить в архив). З’явиться вікно Ім’я та параметри архіву (Имя и параметры архива).
г) У цьому вікні вам автоматично пропонується назвати створюваний архів іменем вашої папки. Зітріть символи імені “.rar” та допишіть слово Word.
д) У групі Формат архіву виберіть перемикач RAR
е) У групі Параметри архівації поставте прапорець пункту Видалити файли після запакування (Удалить файлы после упаковки)
ж) Перейдіть на вкладку Додатково (Дополнительно)
з) Натисніть кнопку Задати пароль (Установить пароль)
и) Задайте довільний пароль. (Прапорець Шифрувати імена файлів (Шифровать имена файлов) не ставити!) Натисніть ОК
к) Натисніть кнопку ОК.
В результаті ваших дій у вашій папці з’явився архівний файл RAR-типу, що містить групу файлів типу Microsoft Word, які до цього були у вашій папці і після занесення до архіву були вилучені та які можна розпакувати лише після введення правильного пароля.

5) Створіть саморозпаковуваний SFX-архів графічних файлів типів Рисунок JPG, Рисунок GIF з максимальним режимом стиснення та коментарем
а) У власній папці виділіть файли вказаних типів. Для цього зручно увімкнути режим перегляду файлів Таблиця.
б) Викличте контекстне меню цієї групи файлів.
в) В ньому виберіть пункт Додати до архіву (Добавить в архив). З’явиться вікно Ім’я та параметри архіву (Имя и параметры архива).
г) У цьому вікні вам автоматично пропонується назвати створюваний архів іменем вашої папки. Зітріть символи імені “.rar” та допишіть слово Graph.
д) У групі Формат архіву виберіть перемикач RAR
е) У групі Параметри архівації поставте прапорець пункту Створити SFX-архів (Создать SFX-архив)
ж) Задайте найкращий метод стиснення.
з) Перейдіть на вкладку Коментар (Комментарий)
и) У полі Ввести коментар вручну (Ввести комментарий вручную) набрати ім’я вашої папки
к) Натисніть кнопку ОК.
В результаті ваших дій у вашій папці з’явився архівний файл SFX-типу (виконуваний файл з розширенням exe типу Приложение), що містить групу файлів графічних типів, які знаходяться у вашій папці.

4. Типові запитання до уроку:

1. Що таке архівування даних?

2. Що таке стиснення даних?

3. Що робить програма-архіватор?

4. Як створити багатотомний архів?

5. Які ви знаєте способи архівування даних?

6. Як створити архів з розширенням .exe?

5. Домашнє завдання:

Вивчити параграф 

Вміти дати відповіді на типові запитання до уроку.

Підготуватися до тестування “Стиснення та архівування даних”.