11 клас. ФІЗИКА. Розділ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ ТА СТРУМ.


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля. Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми. Електроємність. Конденсатори та їхнє використання в техніці. Енергія електричного поля. Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі елек­тричного струму.Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота та потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання. Електропровідність напівпровідників. Власна й домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів.

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (0)