Українська мова 2 клас " Позначення м'якості приголосних знаком м'якшення (ь). Перенос слів з ь."


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.закріпити знання учнів про вимову та написання слів зі знаком м'якшення, про перенос слів з ь.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)