Українська мова 2 клас " Дзвінкі й приголосні звуки. Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу.


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.закріплювати поняття " Дзвінкі й глухі приголосні звуки", вправляти учнів в грамотному написанні слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова та складу.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)