Додавання та віднімання раціональних чисел


Price  Free

Course without the support of teachers
Registered pupils: 1

Ти вже знайомий з додатніми та від'ємними числами, тому тобі цікаво, які дії можливо виконувати з цими числами. Їх можно додавати та віднімати, але як це робити?Цей курс допоможе тобі знайти відповіді на ці запитання. Ти ознайомишся з правилами додавання та віднімання раціональних числе, дізнаєшся як правильно виконувати запис чисел, матимеш змогу навчитися виконувати додавання та віднімання раціональних чисел.
І головне. пам'ятай, вір в себе та свої можливості. І лише тоді ти досягнеш мети.

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (3)Course structure

Part 1. Додавання від'ємних чисел

Price  Free

"Числа з однаковими знаками люблять один одного"
Успішне вивчення розділу дозволяє:
- ознаймитися з правилом додавання від'ємних чисел;
- мати уявлення про те, що сумма від'ємних чисел є числом від'ємним;
- застосовувати правило додавання від'ємних чисел при обчислюванні;
- сформувати вміння розв'язувати задачі на додавання від'ємних чисел

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 2. Додавання від'ємних чисел ( звичайні дроби)

Price  Free

Успішне вивчення розділу дозволяє:- ознаймитися з правилом додавання від'ємних чисел; - мати уявлення про те, що сумма від'ємних чисел є числом від'ємним;- застосовувати правило додавання від'ємних чисел при обчислюванні; - сформувати вміння розв'язувати задачі на додавання від'ємних чисел

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 3. Додавання чисел з різними знаками

Price  Free

Успішне вивчення розділу дозволяє:- ознаймитися з правилом додавання чисел з різними знаками; - мати уявлення про те, що сумма чисел з різними знаками може бути як від'ємним, так і додатнім числом;- навчитися застосовувати правило додавання чисел з різними знакми при обчислюванні; - застосовувати набуті знання при розв'язуванні задач на додавання чисел з різними знаками

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 4. Додавання чисел з різними знаками ( звичайні дроби)

Price  Free

Успішне вивчення розділу дозволяє:- згадати правла віднімання звичайних дробів з різними знаменниками;- вдосконалити вміння додавати числа з різними знаками; - застосовувати набуті знання при знаходження значення числового вирузу, який містить звичайні дроби; - систематизувати вміння розв'язувати рівнянння з використання правила додавання чисел з різними

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)