"Географія материків і океанів, 7 клас" Тема 6. Північна Америка.


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Знайомство з історією відкриття та дослідження Північної Америки; особливостями географічного положення; унікальним світом природи та природними багатствами континенту; найбільшими країнами материка

Lection Lections of (6)
Task Tasks of (6)