Українська мова 2 клас " Слова, які називають ознаки предметів"


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.вчити знаходити слова, які означають ознаки предметів,формувати вміння ставити до них питання, впізнавати предмети за їх ознаками.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)