Українська мова 2 клас. Велика буква в іменах, прізвищах, по батькові людей, кличках тварин. Вживання іменників близьких і протилежних за значенням.


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.поглиблювати знання про іменники, закріплювати правила написання з великої букви імен, прізвищ, по батькові людей, кличок тварин;формувати вміння підбирати близькі та протилежні слова за значенням;

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Course structure

Part 1. курс " Українська мова" 2 клас


Поглиблене вивчення тем з даного предмету учнів пільгових категорій

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)