Хімія. 7 клас. Тема 1. Початкові хімічні поняття.


Price  Free

Course without the support of teachers
Registered pupils: 21

Формування основних хімічних понять: атом, молекула, йон, хімічний елемент, хімічна формула, валентність, прості і складні речовини.

Lection Lections of (10)
Task Tasks of (16)Course structure

Part 1. Урок 4. Речовини. Чисті речовини і суміші.

Price  Free

Мета: повторити відомості про речовини, суміші, їх властивості; навчити учнів розрізняти фізичні тіла, матеріали, речовини; навчити розрізняти чисті речовини і суміші.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 2. Урок 5. Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи.

Price  Free

Мета: поглибити знання учнів про атоми й молекули, як складні структурні частинки речовини; дати поняття про йони як заряджені частинки; на підставі будови атома дати поняття про хімічний елемент; ознайомити учнів із сучасною номенклатурою; дати уявлення про поширення хімічних елементів у природі.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 3. Урок 6. Поняття про періодичну систему хімічних елементів.

Price  Free

Мета: ознайомити учнів з будовою періодичної системи хімічних елементів; сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити знайомство із символами й назвами елементів за сучасною українською номенклатурою.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 4. Урок 7. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса.

Price  Free

Мета: ознайомити учнів з поняттям абсолютної та відносної атомної маси, одиницею вимірювання відносної атомної маси – атомною одиницею маси ( а.о.м.); навчити визначати відносну атомну масу за періодичною системою; розширити знання учнів про періодичну систему хімічних елементів; продовжити знайомство із символами й назвами елементів за сучасною українською номенклатурою.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (3)Part 5. Урок 8. Прості і складні речовини. Метали й неметали.

Price  Free

Мета: ввести поняття про різноманіття речовин; навчити розрізняти металічні й неметалічні елементи за їх положенням у періодичній системі; дати поняття про складні і прості речовини; навчити розрізняти поняття «хімічна сполука» і «суміш речовин».

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (3)Part 6. Урок 9. Хімічні формули речовин.

Price  Free

Мета: закріпити знання учнів про прості і складні речовини; навчити записувати хімічні формули простих і складних речовин, використовуючи хімічні символи й індекси; навчити читати хімічні формули речовин, визначати їх якісний і кількісний склад; навчити використовувати поняття «хімічна формула», «індекс», коефіцієнт».

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 7. Урок 10. Валентність хімічних елементів. Хімічні формули речовин.

Price  Free

Мета: визначити поняття «валентність» як здатність атомів утворювати хімічні сполуки; ознайомити учнів із значеннями валентностей окремих атомів; навчити учнів визначати валентність атомів одного елемента за валентністю іншого в бінарних сполуках.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 8. Урок 11. Складання формул бінарних сполук за валентністю хімічних елементів.

Price  Free

Мета: формування вмінь на підставі знань валентності складати хімічні формули бінарних сполук; поглибити знання про зміст хімічної формули.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 9. Урок 12. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.

Price  Free

Мета: навчити учнів визначати валентність атомів одного елемента за валентністю іншого в бінарних сполуках; поглибити знання про зміст хімічної формули.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 10. Урок 13. Контрольна робота

Price  Free

Мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Початкові хімічні поняття»; виховувати уважність, вміння самостійно працювати; навчити учнів вірно планувати час

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)