Морфологія


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Морфологія – розділ граматики, в якому вивчають явища, що характеризують граматичну природу слова як граматичної одиниці мови. Це вчення про будову та граматичні класи слів (частини мови), граматичні категорії і систему словозміни їх. Морфологія має основну одиницю – слово, але в аспекті граматичної будови, особливостей змінювання і творення, вираження властивих слову граматичних значень

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Course structure

Part 1. Іменник


як самостійна частина мови

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)