Хімія. 9 клас Тема 2. Хімічні реакції.


Price  Free

Course without the support of teachers
Registered pupils: 189

Стеблич Галина Федорівна, вчитель хімії КЗО "Гімназія № 3" м. Дніпропетровськ

Lection Lections of (10)
Task Tasks of (9)Course structure

Part 1. 1. Установчо-мотиваційний міні-модуль. Хімічні реакції.

Price  Free

Мета: формування внутрішньої мотивації направленої спільної діяльності учителя і учня при засвоєнні навчального матеріалу з даної теми.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 2. 2. Змістово-пошуковий міні-модуль. Класифікація хімічних реакцій.

Price  Free

Мета: формування уявлення учнів про зміст навчального розділу, його перше осмислення; знайомство з поняттями, виявлення закономірностей; розвиток пошуково-пізнавальної активності і самостійності.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 3. 3. Змістово-пошуковий міні-модуль. Швидкість хімічних реакцій.

Price  Free

Мета: пошук способів розв’язання навчальних проблемно-діалогічних ситуацій, розвиток пошукової пізнавальної активності і самостійності.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 4. 4. Змістово-пошуковий міні-модуль. Окисно-відновні реакції.

Price  Free

Мета: формування уявлення учнів про зміст навчального розділу, його перше осмислення; знайомство з поняттями, виявлення закономірностей; розвиток пошуково-пізнавальної активності і самостійності.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 5. 5. 5-6.Адаптивно-перетворюючий міні-модуль. Окисно-відновні реакції.

Price  Free

Мета: формування умінь, навичок і форм діяльності; уточнення, розширення і поглиблення отриманих знань; початок використання знань і умінь у поза навчальному контексті.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 6. 7.Контрольно-смисловий міні-модуль. Окисно-відновні реакції.

Price  Free

Мета: первинне осмислення знань (розвиток оцінки і самооцінки, контролю і самоконтролю).

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 7. 8-9.9. Адаптивно-перетворюючий міні-модуль. Термохімічні рівняння реакцій.

Price  Free

Мета: формування умінь, навичок і форм діяльності; уточнення, розширення і поглиблення отриманих знань; початок використання знань і умінь у поза навчальному контексті.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 8. 10-11. Адаптивно-перетворюючий міні-модуль. Швидкість хімічних реакцій.

Price  Free

Мета: формування умінь, навичок і форм діяльності; уточнення, розширення і поглиблення отриманих знань; початок використання знань і умінь у поза навчальному контексті.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 9. 12.Системно-узагальнюючий міні-модуль. Хімічні реакції.

Price  Free

Мета: формування цілісних систем особистих знань, норм, поведінки, цінностей.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 10. 13.Контрольно-рефлексивний міні-модуль. Хімічні реакції.

Price  Free

Мета: використання теоретичних знань в практичній позанавчальній діяльності; перевірка рівня засвоєння знань.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)