10 клас. Українська мова. Тематичне оцінювання за II семестр 2020-2021 н.р.


Classes: 
Only pupils of the school and these classes have access to the course.Індивідуальний план та контрольні роботи з української мови 10 кл, 2 сем. Контрольна робота 5. «Фразеологія. Лексикографія», Контрольний переказ, Контрольна робота № 6. "Будова слова і словотвір", Контрольна робота № 6. "Будова слова і словотвір", Контрольний твір, Контрольна робота № 7. "Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник", Контрольна робота № 8. «Дієслово та його форми. Прислівник. Службові частини мови та вигук».

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (6)