Підсумкова контрольна робота


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Тест складається з 24 запитань, що мають 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (1)