Географія 7 клас. Материки і океани


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.КУРС ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ. Предметом вивчення географії материків і океанів є природа нашої планети в цілому, її материки і океани, народи і країни.Вивчаючи окремі материки і океани, ви дізнаєтеся, хто і коли їх відкрив і досліджував та у чому полягають особливості їх природи: рельєфу, клімату, внутрішніх вод, рослинності і тваринного світу. Ви розширите свої знання про Світовий океан та його роль у формуванні природи материків і господарстві населення Землі.

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (0)