Дистанційний курс. Російська мова. Модуль1. Сложноподчиненноепредложение.


Classes: 
Only pupils of the school and these classes have access to the course.Aктивізувати лексичні одиниці з теми, які вивчалися раніше; ознайомити з новим лексичним матеріалом, практикувати використання нового матеріалу як в усному та і в писемному мовленні; сформувати навички роботи з пошуку необхідної інформації; продовжувати розвивати навички читання, пам'ять, увагу, чітку й правильну вимову; розширювати соціокультурну компетенцію учнів, їх кругозір.

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (1)