Дистанційний курс. Англійська мова. Модуль 1.Choosing the career


Classes: 
Only pupils of the school and these classes have access to the course.Aктивізувати лексичні одиниці з теми «Професії», які вивчалися раніше; ознайомити з новим лексичним матеріалом, практикувати використання нового матеріалу як в усному та і в писемному мовленні; сформувати навички роботи з об'явами (пошук необхідної інформації); продовжувати розвивати навички читання, пам'ять, увагу, чітку й правильну вимову. виховувати повагу до людей різних професій; розширювати соціокультурну компетенцію учнів, їх кругозір; допомогти зрозуміти важливість кожної професії.

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (1)